Просрочени кредити = ПРОБЛЕМИ

от Антон Андонов | 9 май 2011 | Прочитания: 7717 | Коментари: 4

Световната финансова криза доведе до все по-често срещано явление за българите с кредити към финансови институции – изпадане в просрочие. Т.е. преминаване на кредита в графа „лош“ в резултат на невъзможност да бъде обслужван.

Преди промените от 1989 г. липсваше конкуретната среда и пакетите услуги, предлагани от клоновете на ДСК на клиентите, се свеждаха до стандартните спестовна книжка и евентуално потребителски заем. През последните 20 години обаче настъпи коренна промяна в банковия сектор у нас. Развитието на икономиката, подемът в някои сектори, невъзможността да се закупи жилище само със спестявания, наложиха ипотечния кредит като масово търсен банков продукт след 2001-2002 година.

В резултат на кризата обаче, пазарът на труда у нас бе силно променен, много хора останаха без доходи и в следствие на това голяма част от кредитите – потребителски, ипотечни, кредитни карти – останаха необслужвани.

Какво предприемат банките и кредитиращите институции при изпадане на техен клиент в просрочие:

 1. Напомнящи обаждания от страна на служител на банката в рамките на първия месец от падежа на текущата вноска по кредита;
 2. Начисляване на наказателни лихви – размерът им е значително по-голям от този на стандартните лихви – от 15 до 40 процента на годишна база, включваща и неиздължените лихви, а не само главница;
 3. При просрочване с повече от 30 дни, кредитът минава „под наблюдение“, банката има право да го направи изискуем и то не само за текущата вноска, а за пълния му размер;
 4. Кредитът изпада в графа „необслужван“ при просрочие над 90 дни, изпращат се писмени покани, обажданията зачестяват, наказателните лихви се натрупват лавинообразно;
 5. След 180–тия ден, кредитът минава в графа „загуба“, банката е длъжна да задели по-големи резерви – сума от целия остатък на кредита и неиздължените лихви – в резултат на което се намалява нейната печалба  /увеличава се загубата/ и може да се наложи увеличаване на капитала й;
 6. Имотът се обявява за продан от съдия изпълнител и към всички направени досега разходи се добавя и таксата за услугата му в размер на 4 % върху реализираната стойност;
 7. В крайна сметка имотът се продава на занижена цена. Много често купувачът е спекулативно настроен, но същевременно много добре осведомен за процедурата и тънкостите, които могат да се прилагат в такъв случай;
 8. В резултат на тази неизгодна реализация на имота, длъжникът си остава длъжник, тъй като не са покрити главницата, заедно с всички редовни лихви, всички наказателни лихви, допълнителните разходи за продажбата от съдия изпълнител и банката продължава да търси клиента си за събиране на остатъка от сумата. Т.е. широко разпространеното схващане от типа: „Нали съм си ипотекирал имота – да ми го взема банката и да приключваме“ е погрешно.
Когато кредитополучателят не знае тези и други „подробности“, въпреки че те са описани в договорите за кредит, или не ги чете внимателно в стремежа си да се сдобие с желания имот или исканата сума, положението му излишно се усложнява и той се превръща в нередовен длъжник към банка или друга финансираща организация.

Допълнителни неприятности ще ни донесе и натрупването на т.нар. „лоша кредитна история“. От известно време Българската народна банка води и поддържа Централен кредитен регистър, в който банките и другите кредитни институции задължително подават информация за така наречените „класифицирани кредити“ – заемите със статут различен от редовен. До този регистър имат достъп всички, които раздават кредити. Влезе ли нередовен кредитополучател веднъж в „черния списък“ на регистъра – рязко намалява шансът му да получи нов заем, а „лошата кредитна история“ се пази 5 години.

Много хора не възприемат кредитните карти или закупуването на техника и обзавеждане на лизинг като заеми. Но независимо от името или размера – това са си кредити, с тази особеност, че кредитните карти са вид необезпечен заем, а при покупката на техника – обезпечението е самата техника. Получава се така, че едно „безобидно“ забавяне в плащането на текущи вноски по кредитна карта или лизинг на малка сума от порядъка на 50-100 лева, може да ни лиши от възможност да получим по-голям потребителски или ипотечен заем, точно тогава, когато ни е необходим.

Освен това, лихвите и наказателните лихви при кредитните карти са двойно по-големи от тези на останалите кредити, като могат да достигнат до 50-60% на годишна база.

Затова ние съветваме:

 1. Ако изпитвате финансови затруднения – не чакайте дълго, а реагирайте в рамките до два месеца от забавата;
 2. Вместо да търсите пари назаем от близки и надявайки се, че този недостиг е временен и всичко ще се оправи от само себе си – насрочете среща с кредитния си консултант от банката, разкажете и опишете откровено положението си и заедно направете план за разсрочване или предоговарете размера на месечните вноски;
 3. Ако сте останали без работа и нямате доходи, опитайте да продадете имота си на пазарни цени по своя инициатива. За съжаление обаче пазарна цена не означава колко пари сте платили, за да купите имота или колко пари ви трябват, за да погасите заема си. Започнете с исканата от вас цена, но с бързи темпове сваляйте цената докато не стигнете до продажба, т.като времето лети безвъзвратно. Високата цена с идеята да се преговаря за сваляне като се появи купувача е дълбоко погрешна. И макар да ни се струва болезнено, този вариант е за предпочитане пред този на съдия изпълнителя;
 4. Независимо, че сте притиснати финансово и „всеки лев ви е ценен“, ползвайте експертния опит на професионалисти, защото те ще ви спестят повече, отколкото ще им платите като хонорар.

Коментари: 4

 1. AttPS | 2 септември 2011

  Аз бих заложил тук и пояснил, че в държавицата ни нямаме “кредитна отговорност” – нито от страна на кредитиращите институции било банки или други, нито от страна на народеца, никой никому ясно не уточнява било то подробно условията или начините и произхода на погасителните средства /това много неясно май го изписах/, не на последно място пренебрегваме когато теглим кредити и най-малките неясни клаузи по договорите, които де-факто се явяват бъдещи големи недоразумения. Отделно за всяка една банка е много индивидуално рисковите експозиции да се оценяват и класифицират въз основа срока на забавата на изискуемите суми по тях, оценката на финансовото състояние на длъжника и източниците за изплащане на неговите задължения … колко много има да се пише само … Друг момент от размислите горе засяга и това, че банките имат различна политика на надбавките /наказателни лихви/ при потребителските или ипотечните отпуснати и необслужени кредити, както и когато клиентът е просрочил или само главница или и лихва. От значение всъщност е и дали закъснението е до или над 90 дни – също отразявайки се на размера на надбавката. При потребителските кредити би трябвало да уточним че лихвата за забава, която банките могат да начисляват на клиентите се регламентира от специален закон или Закон за Потребителския кредит – тук мърдане много няма, освен ако не сме си драснали подписа на поредното недочетено договорче за кредит, с мисълта че ще гледаме мача довечера на плазма за 4999 лв, закупена с кредит от Техномаркет – тези последните да ви платят малко реклама – цитираме ги тука. Още подробности – наши банки като – Алианц, Пиреос и ОББ твърдят и сега, че надбавките и наказателните им лихви единствено се начисляват само върху просрочената част от кредита – или вноската именно която сте забравили. Следващ момент е че, при забава до 90 дни да се начислява санкция върху просрочената част от вноската, представляваща главница, а при забава над 90 дни кредита да става изискуем, а главницата да се олихвява с договорения лихвен процент и наказателна добавка – но както вече споменах при всяка кредитна институция ИНДИВИДУАЛНО. Напомнящите обаждания – надали на първия месец – мен не са ми звъняли, но на втория да – като поръчка за събуждане е – най-евтиния вариант да не закъснееш за работа – все едно знаят, че си се успал … 3 – 4 – 5 точка – или експозициите, така наречени, или как банката настръхва при обезценката на активите й – всъщност са /поне наредба №9 така казва, пък и БНБ си получава ежемесечно отчетите по кредитите от търговските банки и фин. институции/: Викам да променим малко сроковете, и НЕКА БЪДЕ /евалата на БНБ/: 3. Под наблюдение /сме/ – натрупани са просрочени плащания по глав- ницата или по лихвите със забава от 31 до 90 дни; 4. “Необслужили” сме банката или кредита си – как звучи само… – натрупани са просрочени плащания по главницата или по лихвите със забава от 91 до 180 дни; – всъщност тука сте прав, но и когато банката ни хване примерно дори че сме уволнени – тогава лампата на кредитния й риск светва в Ярко червено … или пък друг наш кредит вписан в ЦКР-то е минал в графа “под наблюдение”, абе направо ЧСИ … 5. Тук най-кофтия момент че счетоводно банката вече по цялата сума на кредита е отчела 100% намаляване на паричните потоци – кофти е, направо си го губим апартамента … или плазмата Искам и да поясня че закъснение с до 30 дни е РЕДОВНА експозиция, но един път закъснели, надали няма да се повтори и потрети, при повторно закъснение с “намигане” отново сме под наблюдение … Съветите Ви /последните/ са супер, сега ви пожелавам обаче късмет и нека успеете да подобрите “кредитната отговорност” на българина и уважението към парите …

 2. ГАЛИНА | 6 март 2012

  аз нямам вече закъснели вноски ,а немога да изтeгля потребителски-имам заплата1034лв-щат-защо ни развъртват.

 3. Христина Станчева | 30 март 2012

  Имам просрочен ипотечен кредит повече от 180 дни, но банката не ме е уведомила писменно, разговорите ни бяха да се реструктурира кредита , но нямам никаква писменна информация за това. Жилището ми е единственно и в него живеем 2 семейства. Може ли банката/ДСК-Дупница/ да го обяви за продан. Благодаря Ви предварително!

 4. Kadrie Osmanova | 27 август 2012

  v momenta sam v germaniq.iskam da razbera na koq data se vnasqt vnoskite po moq kredit.imam samnenie 4e ne se vnasqt navreme

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.