• 29 ноември 2011

  Европейски стандарт за услуги на брокерите на недвижими имоти

  На 20 май 2009 г. CEN приема Европейски стандарт EN 15733, който регламентира общо европейските изисквания относно предоставяне на услугите от брокери на недвижими имоти. В България стандартът е публикуван от носителя на правата върху него – Български институт за стандартизация /БИС/ на английски език на 17 юни 2010 г. и с официален превод на български език на 19 октомври 2010 г.

  Прочитания: 855 | Коментари: 1
 • 9 май 2011

  Просрочени кредити = ПРОБЛЕМИ

  Световната финансова криза доведе до все по-често срещано явление за българите с кредити към финансови институции – изпадане в просрочие. Т.е. преминаване на кредита в графа „лош“ в резултат на невъзможност да бъде обслужван.

  Прочитания: 7717 | Коментари: 4
 • 2 май 2011

  Кой заплаща разходите при сделка за продажба на имот?

  При сключване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот има задължителни разходи, които са нормативно определени.

  Прочитания: 6920 | Коментари: 1
 • 18 април 2011

  ЕСКРОУ сметка при сделка с имот

  Все по-често при сделките с недвижими имоти се среща използването на „специална сметка“ или т.нар. ЕСКРОУ сметка. Трябва ли такъв тип сметка да ни притеснява?

  Прочитания: 2215 | Коментари: 0
 • 12 април 2011

  Необходима ли е нотариална заверка на предварителния договор?

  Нотариална заверка на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот не се изисква според Закона за задълженията и договорите, в който е уредена част от материята при сделките. И в практиката при подписване на договори е широко разпространено да не се прави нотариална заверка въпреки стремежа на някои клиенти, посредници и юристи да се презастраховат чрез такава заверка.

  Прочитания: 3002 | Коментари: 0
 • 4 април 2011

  Защо подписваме предварителен договор при сделка с имот?

  Още от римското право законодателят отделя особено внимание на сделките с имоти, защото недвижимите имоти са сред най-важните материални блага за човека.

  Прочитания: 841 | Коментари: 0