• 29 ноември 2011

    Европейски стандарт за услуги на брокерите на недвижими имоти

    На 20 май 2009 г. CEN приема Европейски стандарт EN 15733, който регламентира общо европейските изисквания относно предоставяне на услугите от брокери на недвижими имоти. В България стандартът е публикуван от носителя на правата върху него – Български институт за стандартизация /БИС/ на английски език на 17 юни 2010 г. и с официален превод на български език на 19 октомври 2010 г.

    Прочитания: 855 | Коментари: 1