• 17 май 2012

  Последен етаж, защо НЕ?

  Прието е да се смята, че последният етаж не е най-мечтаното място, където да се намира домът ви. Като дете със сигурност сте съжалявали съседите от последния десети етаж, щом асансьорът ненадейно се повреди. Сериозно се замисляте и как ли …

  Прочитания: 637 | Коментари: 1
 • 19 януари 2012

  Предимствата да се живее под наем

  В този динамичен век, когато човек трудно се “закотвя” на едно място или по-скоро несигурността в бъдещето, липсата на сигурни доходи са едни от причините много хора да живеят под наем. Или по-ясно казано когато човек няма избор, живее под …

  Прочитания: 6818 | Коментари: 0
 • 22 декември 2011

  Какви документи е необходимо да подготвите за продажба на жилището ви

  Ако сте взели решението да продадете имота си, но се чудите какви точно документи ще ви бъдат необходими – тази статия е за вас.   1. Документ за собственост Преди всичко уверете се, че притежавате оригинален документ за собственост. В …

  Прочитания: 32492 | Коментари: 61
 • 29 ноември 2011

  Европейски стандарт за услуги на брокерите на недвижими имоти

  На 20 май 2009 г. CEN приема Европейски стандарт EN 15733, който регламентира общо европейските изисквания относно предоставяне на услугите от брокери на недвижими имоти. В България стандартът е публикуван от носителя на правата върху него – Български институт за стандартизация /БИС/ на английски език на 17 юни 2010 г. и с официален превод на български език на 19 октомври 2010 г.

  Прочитания: 855 | Коментари: 1
 • 20 юли 2011

  Какво е важно за Купувача на апартамент?

  Не може да се отговори на този въпрос с една кратка статия. Тук аз ще набележа само някои основни стъпки. Покупката на апартамент е важно дело, с доста основни моменти и подводни камъни. Хората, които са минали вече по този път, разбират какво имам предвид (или поне по-голямата част от тях). За останалите предлагам следното четиво.

  Прочитания: 1716 | Коментари: 2
 • 5 юли 2011

  Кой брокер е добър?

  За да се опитаме да дадем поне задоволителен отговор на въпроса: „Кой е добър брокер?” трябва първо да дадем ясна оценка на това – Какви качества трябва да притежава брокера и кои от посочените качества го правят добър брокер.

  Прочитания: 4384 | Коментари: 3
 • 1 юли 2011

  Защо да сключите договор за посредничество с агенция за недвижими имоти?

  Смятам, че това е въпрос, който вълнува всеки продавач или купувач. За радост на онези от тях, които намират договора за излишен и дори опасен, все още съществуват имотни посредници, които не сключват договор.

  Прочитания: 1489 | Коментари: 0
 • 30 юни 2011

  Как да се подготвите за продажбата на собствения ви имот?

  Когато човек се захване с нелеката задача да продаде свой имот, то той най-вероятно има сериозна причина за това. За да се увенчае делото му с успех, ще му е нужна добра тактика и информираност. Ще изредя някои основни моменти в определянето на продажбената политика за един имот.

  Прочитания: 3686 | Коментари: 1
 • 29 юни 2011

  Закупуване на имот чрез ипотечен кредит в десет стъпки

  Много често при сделките с недвижими имоти на купувачите се налага да използват банков заем за финансиране на покупката им. Причините за това са субективни, но генерално могат да се обобщят в: липсата на налични свободни средства или пък нежеланието да се „затвори” в имот голяма сума за дълъг период от време.

  Прочитания: 24658 | Коментари: 7
 • 21 юни 2011

  Как се формират годишните данъци, които плащаме за имота си?

  С повишаване размера на ежегодно дължимите данък сгради и такса смет, все по-често хората си задават въпроса на каква база се формират тези данъци и дали съответната община не злоупотребява при изчисляването им. Отговорът сигурно ще ви изненада – до голяма степен размерът на данъците, които плащате, зависи от вас самите!

  Прочитания: 38740 | Коментари: 94
 • 9 май 2011

  Просрочени кредити = ПРОБЛЕМИ

  Световната финансова криза доведе до все по-често срещано явление за българите с кредити към финансови институции – изпадане в просрочие. Т.е. преминаване на кредита в графа „лош“ в резултат на невъзможност да бъде обслужван.

  Прочитания: 7713 | Коментари: 4
 • 2 май 2011

  Кой заплаща разходите при сделка за продажба на имот?

  При сключване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот има задължителни разходи, които са нормативно определени.

  Прочитания: 6920 | Коментари: 1
 • 18 април 2011

  ЕСКРОУ сметка при сделка с имот

  Все по-често при сделките с недвижими имоти се среща използването на „специална сметка“ или т.нар. ЕСКРОУ сметка. Трябва ли такъв тип сметка да ни притеснява?

  Прочитания: 2215 | Коментари: 0
 • 12 април 2011

  Необходима ли е нотариална заверка на предварителния договор?

  Нотариална заверка на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот не се изисква според Закона за задълженията и договорите, в който е уредена част от материята при сделките. И в практиката при подписване на договори е широко разпространено да не се прави нотариална заверка въпреки стремежа на някои клиенти, посредници и юристи да се презастраховат чрез такава заверка.

  Прочитания: 3002 | Коментари: 0
 • 4 април 2011

  Защо подписваме предварителен договор при сделка с имот?

  Още от римското право законодателят отделя особено внимание на сделките с имоти, защото недвижимите имоти са сред най-важните материални блага за човека.

  Прочитания: 841 | Коментари: 0