История на успеха

  • 2012
    През месец Септември Варна Тренд се присъедени към ERA  – водеща международна мрежа за жилищни имоти. ERA  установява нови стандарти в обслужването на клиентите, развива технологии и обучения в областта на недвижимата собственост. ERA  е утвърдена компания със световно признание, с 40 годишен опит в създаването на качествени услуги, ориентирани към продавачи и купувачи на жилищни имоти. Днес мрежата на ERA  обединява над 30 000 брокери и асоциирани членове и над 2 900 офиси по света, които предлагат първокласно обслужване.

Визитна картичка:

От месец Септември 2012 г. Варна Тренд се присъедени  към международнатамрежа за жилищни имоти - ERA®.

Повече информация можете да откриете на:
www.era.bg

Мисия и правила:

Агенция за недвижими имоти Варна Тренд обслужва своите клиенти почтено, професионално и качествено, като се стреми да предлага услуга на по-високо от средното за бранша ниво.

В дейността си фирмата се ръководи от следните правила:

  1. Във всеки етап от развитието и дейността си – с внимание към детайлите в сделката;
  2. Резултатите се отчитат в брой удовлетворени клиенти;
  3. Служителите са основният актив, в който фирмата инвестира;
  4. Активно участие в налагането на световни стандарти в бизнес отношенията на пазара на недвижими имоти в България.